सशस्त्र प्रहरी बल बाहुनीको  प्रमुख प्रशुराम थापाकाे  टाेलीले  पक्राउ गर्याे  चिसांङ खोलाबाट ट्याक्टर ।थारु पाेर्टल

Spread the love
Open photo
Open photo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *