मन्दिरमा रहेका घण्टी ,ट्याक्टरको ब्याट्री चाेरी गर्ने  चाेर पक्राउ ।थारु पाेर्टल

Spread the love
Open photoOpen photo
Open photoOpen photo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *