कविता

कविता प्रेमको सहर

२।फागुन। कानेपाेखरी   तिमी स्विकार        या नस्विकार जे गर तर हामीले प्रेम दिवस थाहा हुनुभन्दा धेरै अघि   …

कविता भित्रको कथा एउटा मझेरीमा ।

१३।माघ।कानेपाेखरी कविता भित्रको कथा एउटा मझेरीमा कविता भित्रको कथा सुनाउदै थिए“, एकादेशबाट लखेटिएका, युद्धमा हारको पींडा लुकाउन, हारको हीनता घटाउन,…

कविता भित्रको कथा ।

९।माघ।कानेपाेखरी कविता भित्रको कथा एउटा मझेरीमा कविता भित्रको कथा सुनाउदै थिए“, एकादेशबाट लखेटिएका, युद्धमा हारको पींडा लुकाउन, हारको हीनता घटाउन,…

error: Content is protected !!